Peter Als

Hej jeg hedder Peter Als, og genopstiller til kommunalbestyrelsen efter 4 spændende og arbejdssomme år.

  • Børn og unge er måske mit vigtigste fokusområde. Det er så vigtigt, at vi får alle med i  fællesskaberne, så ingen bliver ensomme eller mobbede, og at alle får et godt børneliv, der gør dem parat til et godt voksenliv og til at være en aktiv del af samfundet.
  • Erhverv og beskæftigelse er et meget vigtigt område for mig. Vi skal sikre, at Ballerup fortsat er en meget attraktiv erhvervskommune, og vi skal gøre alt for, at der er jobs til Ballerups Borgere.
  • Jeg har meget fokus på kommunens økonomi. Det er en forudsætning for så meget andet, at der er orden i økonomien. Kommunens penge skal forvaltes med respekt for de borgere, der har betalt dem i skat.

Jeg er med i Økonomiudvalget, teknik og miljøudvalget, børne og ungeudvalget, innovationsudvalget og IT udvalget.