Peter Als

Hej Jeg hedder Peter Als, og genopstiller til kommunalbestyrelsen efter 8 spændende og
arbejdsomme år.

Børn og unge samt kommunens økonomi er mine vigtigste
fokusområder.

Som formand for Børne- og Skoleudvalget har jeg særlig opmærksomhed på børnenes trivsel, udvikling og læring. Det er så vigtigt, at vi får alle med i fællesskaberne, så ingen bliver  ensomme eller mobbede, og at alle får et godt børneliv, der gør dem parat til et godt voksenliv og til at være en aktiv del af samfundet.

Jeg tror, at borgerne foretrækker politikere, der samarbejder om at udvikle kommunen. Som formand for den socialdemokratiske gruppe, er det mig der sammen med borgmesteren skal sikre, at det gode samarbejde i kommunalbestyrelsen fortsætter.

Vil du stemme på en stabil og samvittighedsfuld kandidat,
så sæt X ved socialdemokraternes nr. 2 Peter Als