Peter Als

Hej Jeg hedder Peter Als, og genopstiller til kommunalbestyrelsen efter 12 spændende og
arbejdsomme år.

Børn og unge samt kommunens økonomi er mine vigtigste
fokusområder.

Børnenes trivsel, udvikling og læring har jeg som formand for Børne- og Skoleudvalget særlig opmærksomhed på. Det er så vigtigt, at vi får alle med i fællesskaberne, så ingen bliver ensomme eller mobbede, og at alle får et godt børneliv, der gør dem parat til et godt voksenliv og til at være en aktiv del af samfundet.

Vi skal normere vores dagtilbud bedre end folketingets minimumsnormeringer. Der skal derudover også være voksne nok til at tage sig af børn, der har særlige behov, så de ikke tager voksentiden fra de andre børn.

Vi kan nu forkorte skoledagen, hvilket giver mulighed for flere timer med to voksne i klassen. Det vil være godt for mange børn.
BFO og klub skal tilføres penge til at åbne tidligere.

Ballerup fortsat grøn kommune:
Vi skal holde fast i det grønne, og vi skal fortsætte og videreudvikle arbejdet med miljø, klima og biodiversitet.
Særligt skal vi fortsætte med at reducere co2 udledningen fra kommunen og dens borgere og virksomheder.

Jeg tror, at borgerne foretrækker politikere, der samarbejder om at udvikle kommunen. Som formand for den socialdemokratiske gruppe er det mig, der sammen med borgmesteren skal sikre, at det gode samarbejde i kommunalbestyrelsen fortsætter.

Vil du stemme på en stabil og samvittighedsfuld kandidat,
så sæt X ved socialdemokraternes nr. 3 Peter Als