Det vil jeg

Jeg genopstiller til kommunalbestyrelsen, fordi jeg vil være med til at tage ansvar for, at Ballerup Kommune fortsat skal være en kommune, hvor det er godt at leve for borgere i alle aldre, og hvor vores børn og unge kan vokse op under de bedst mulige vilkår.

Jeg tænker i:

  • Omsorg for børn og unges opvækst
  • Omhu for økonomien
  • Omtanke for miljøet

Jeg tror på, at de bedste politiske løsninger findes i dialog med de, der bliver påvirket af beslutningerne. Borgere, virksomheder eller medarbejdere.

Jeg vil arbejde for:

  • Tidlig og tilstrækkelig støtte til børn og familier, der har brug for hjælp
  • Et stærkt samarbejde mellem lærere, pædagoger og forældre om vores børns læring og udvikling
  • At alle Ballerups unge skal sikres uddannelse og beskæftigelse
  • At alle borgere bliver mødt respektfuldt og ligeværdigt i deres kontakt med kommunen
  • Økonomisk ansvarlighed på både kort og lang sigt
  • At Ballerup fortsat er en førende erhvervskommune, hvor betjeningen af erhvervslivet er i top
Jeg er formand for Børne- og Skoleudvalget, med i
økonomiudvalget og formand for den socialdemokratiske gruppe.